Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all As Salaam (De Vredige) - Hollandia2Algeria
 In Islam, Namen van Allah

Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god is dan Hij, de Heerser, de Heilige, de Schenker van veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, de Trotse. Heilig is Hij boven wat zij Hem toekennen. (59:23)

Niemand kan zoveel vredige bedoelingen hebben als As Salaam. Hij is de Bron van vrede. Als Hij zou willen kan Hij overal vrede veroorzaken, wellicht zal dat ook gebeuren in het Paradijs.

Hij heeft in de wereld het stichten van vrede aan de wil mensen overgelaten. Daarbij heeft Hij de weg naar vrede getoond. Wij worden hierin getest en dragen met zijn allen de verantwoording voor vrede.

Niemand adviseert zoveel vrede als Allah, Het gaat zelfs nog een stap verder en beveelt vrede in de vorm van wetten! Zo zien we in de Islaam bijvoorbeeld het afstraffen van slavernij, aalmoezen, zakaat (welzijnsbijdrage), vriendelijkheid, zedenleer, hulp aan armen en nog veel meer deugden. Deze wetten zijn allemaal de basisprincipes van vrede die As Salaam heeft voorgeschreven.

Recommended Posts

Leave a Comment


cheap nfl jerseys