Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Ar Rahmaan (De Barmhartige) | De 99 namen van Allah
 In Namen van Allah

Ar Rahmaan is het meest gebruikte attribuut van Allah. Deze naam komt voor in de zin Bismillah Arrahmaan ar rahiem. Bijna bij alles wat een Moslim doet wordt deze regel herhaald. Hiermee herinneren wij onszelf aan de gedachten van Allah.

Allah voorzie Zijn schepselen van levensbehoefte zonder onderscheid te maken tussen hun ras nationaliteit of geloof. Hij heeft van alles in dienst gesteld zoals water, zuurstof, bomen, regen, wolken, de maan, de zon enzovoort. Iedereen wordt ermee begunstigd.

Gods barmhartigheid zullen wij pas goed begrijp wanneer wij op de Dag des Oordeels zijn. Daar zullen we beseffen hoe groot de gunsten van Allah waren.

De grootste gunst die Allah ons heeft geschonken is de Islam, de Islam staat voor iedereen open, een ieder die zich oprecht wil bekeren kan zijn intrede doen tot de barmhartigheid van God. Hij heeft profeten gestuurd om de mensen hiermee te begunstigen. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was zo ook een barmhartigheid van God:

En Wij hebben jou (O Moehammad) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden. (21:107)

Er is een overlevering dat de Profeet waarin hij zegt dat Allah maar 1 procent van Zijn barmhartigheid hier in deze schepping heeft gebruikt, 99 procent heeft hij bewaard voor het hiernamaals. Wie begunstigt wil worden in het Hiernamaals moet zich onderwerpen aan Allah de Barmhartige

Recent Posts

Leave a Comment


cheap nfl jerseys