Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all AR RAHIEM ( De Genadevolle) | 99 schone namen van Allah
 In Namen van Allah

Om deze naam Ar Rahiem goed te begrijpen moeten we eerst beseffen dat alles in de hemelen en op de aarde van Allah is. Hij is de Enige en de Ware eigenaar van het heelal. Dit geeft Hem vanzelfsprekend de recht om te doen en te laten wat Hij wil.

De Eigenaar van het heelal zou alles in beweging kunnen zetten om ons te straffen. Als Hij zou willen, zou Hij het aardoppervlak laten bewegen als zeegolven. Hij zou constant ondraaglijk winden of vulkaanuitbarstingen kunnen vooroorzaken. Hij zou het binnenste van de aarde naar buiten toe kunnen keren. Hij zou de zon dichterbij kunnen halen of de maan tegen de aarde aan laten botsen. Alles is mogelijk!

De Genadevolle beschermt ons tegen vele gevaren. Zijn genade is heel groot! Wanneer wij een grote berekening maken van onze zonden komen we uit op getallen in de triljoenen. Als zoveel onrecht tegen ons begaan zou worden, zouden wij zeker in geweld uitbarsten. Maar Gods geduld is groot, Hij vergeeft ons keer op keer.

En als Allah de mensen zou grijpen wegens wat zij bedreven hebben, dan zou Hij geen levend wezen op haar oppervlak (van de aarde) achterlaten. Maar Hij geeft hun uitstel tot een vastgestelde tijd. En wanneer hun tijd gekomen ( worden zij bestraft): Voorwaar, Allah is alziende over zijn dienaren. (35:45)

Recent Posts

Leave a Comment


cheap nfl jerseys