Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Deny from all Al Qoeddoes - De Heilige | Schone namen van Allah.
 In Islam, Namen van Allah

AL QOEDDOES | DE HEILIGE

God is in alle opzichte anders dan de mensen. Hij is in alle opzichte beter. Bij Hem is het meeste heil, Hij is foutloos en heeft geen tekortkomingen. God is heilig! Hij is
perfect!

Dit is de juiste beschrijving van God en de enige manier waarop wij de Heilige kunnen leren kennen. Mensen die dat niet doen nemen anderen tot heiligen, maar hoe je het ook wendt of keert, anderen hebben altijd tekortkomingen en bestaan tijdelijk. 

Degene die dit begrijpen en God eren zoals dat hoort, zullen deze eigenschap in het paradijs nog beter leren:

Zij smeken daarin: “Soebhanaka Allahoemma,” (Heilig bent U, O Allah), en hun begroeting daarin is : “Salaam!” (Vrede, veiligheid). En hun laatste smeekbede is: “Alhamdoe lillahi Rabbil Alamin!” (Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.) (Quran 10:10)

Recommended Posts

Leave a Comment


cheap nfl jerseys