0

Al Malik ( De Koning, de absolute Heerser)

Een menselijk koning heeft allerlei beperkingen en kan zijn lang niet volledig controleren. Hij kan niets scheppen, Hij heeft geen macht over materie en kent zelfs niet het weer van de volgende [...]

0

Ar Rahiem ( De Genadevolle)

Om deze naam Ar Rahiem goed te begrijpen moeten we eerst beseffen dat alles in de hemelen en op de aarde van Allah is. Hij is de Enige en de Ware eigenaar van het heelal. Dit geeft Hem [...]

0

Ar Rahmaan (de Barmhartige)

Ar Rahmaan is het meest gebruikte attribuut van Allah. Deze naam komt voor in de zin Bismillah Arrahmaan ar rahiem. Bijna bij alles wat een Moslim doet wordt deze regel herhaald. Hiermee [...]

0

Shahada

Zoals eenieder, heb je up en downs in je leven. Momenten die jouw als persoon erg aantrekken. Momenten dat je het even niet meer weet of zelfs geen uitweg kan vinden! Je snap simpel weg niet [...]

0

Een goed advies aan je dochter

Een van de bekendste en mooiste teksten wordt door Abdul Malik ibn ‘umair al Quraisji overgeleverd. Hij was een van de grootste geleerden uit de tweede eeuw A.H. Hij citeert het advies dat Umamah [...]

0

99 schone namen van Allah

Allah heeft 99 namen een minder dan honderd. Wie ze ( leert en ) reciteert zal naar het paradijs gaan Overlevering uit Tirmizie      

0

Het scheren van de baard, een moderne vorm van verwijving

Definitie Onder de baard (in het Arabisch: lihyah) verstaan we: al het haar dat groeit op de wangen en de onderkaak. Tevens omvat het de haren onder de onderlip en onder de kin. Het Islamitisch [...]

0

6 basiselementen imaan

Het is makkelijk om jezelf een moslim te noemen maar dat wil nog niet zeggen dat je je volledig overgeeft aan de Islam. Om je volledig over te geven aan de Islam zijn er 6 basiselementen waarin [...]

0

Al-Lawh’ Al-Mahfoedh

Een welbewaard boek waar in alles door Allah (Subhana wa ta’ala) bepaald en geschapen is bewaard wordt. Surah Al A’raf 7:37 Wie zijn dan onrechtvaardiger dan degenen die een leugen over [...]